OM OSS

Sparbössan hjälper både skolor, föreningar och lag att samla in pengar till deras kassa.

Klass- förening- och lagresor är väldigt roliga att åka med på, men som vi alla vet så kan det bli väldigt dyrt. Även andra inköp till klassen/föreningen/laget kan upplevas som en stor utgift.

Vår tanke är att barnen själva ska tjäna in sina pengar genom att sälja våra produkter. Barnen tjänar upp till 50% av det totala försäljnings beloppet.

Vi ser detta som ett första steg ut i arbetslivet där barnen lär sig att sälja, spara, sätta upp mål och arbeta i grupp. Alla barn får ett varsitt diplom som intygar, att de har varit med och bidraget genom att tjäna pengar till klassen/föreningen/laget. Just diplomet är en väldigt uppskattad del i det hela, några barn har visat upp detta intyg vid ansökan om praktik eller sommarjobb med gott resultat.

Det är en svensk tradition att barn själva bidrar till sin klass/förening/lag när det är dags för gemsam resa eller aktivitet.

Sparbössan sticker ut ur mängden eftersom vårt fokus inte enbart ligger på att tjäna pengar,  utan vår målsättning är att barnen lär sig att sälja och sätta upp mål.

Vi har lagt märke till att våra konkurrenter enbart har fokus på pengar, vilket har tagit över hela grundtanken med denna tradition. Vi vill återuppta fokus på att detta ska vara en del i barnens utbildning till ansvar.

Barnen tjänar alltså upp till hela 50% av försäljningsbeloppet, utan några som helst krav.

Med oss slipper ni stora varuleveranser med pallar av kakor eller dylikt, ni får en kartong som är lätt att förvara och hålla reda på.